Plantering

Vi är mycket vana att plantera stora, dvs tunga och höga träd. detta görs med hjälp av kranbil. Det är oerhört viktigt att detta göra med försiktighet då man inte vill att klumpen rör sig alltför mycket så att rötterna blir förstörda.