Beskärning

Vi är certifierade fruktträdsbeskärare. Vi utför uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och föryngringsbeskärning på fruktträd. Vi beskär även prydnadsträd och vi har god växtkännedom och det är oerhört viktigt. Det svåra är inte att såga och klippa, det är att veta exakt vad man gör och hur det kommer att påverka trädet långsiktigt. Målet med beskärning är att skapa friska, estetiskt tilltalande träd med stabil krona och med en för arten karaktäristisk form. Vi klipper även buskar och häckar.