Tjänster

Green Garden Stockholm bistår med fullservice inom trädgård, men är främst specialiserade inom beskärning av fruktträd, prydnadsträd, buskar och häckar. Vi genomför även planering, nyanläggning och skötsel av trädgårdar för privatpersoner, offentliga miljöer, bostadsrättföreningar och företag, dvs både konsultationer och genomförandeprojekt.

Ni är välkomna att kontakta oss för att ta en dialog med vad vi kan göra för att bistå er för att förfina er trädgårdsmiljö. För att ge er en uppfattning om vad vi genomför för arbeten så har vi summerat dessa nedan. Klicka på respektive länk för att läsa mer om tjänsterna och hur ni kan ha nytta av dem i er miljö.

  • Beskärning. Beskärning av fruktträd, prydnadsträd och häckar.
  • Anläggning. Från idé till färdiganlagd trädgård.
  • Plantering. Plantering av träd, buskar, häckar och perenner.
  • Skötsel. Löpande skötsel av trädgårdar över hela säsongen.
  • Trädgårdsstädning. Vår- och höststädning av trädgårdar för underhåll och uppfräschning.
  • Garden staging. Uppsnyggning av trädgårdar inför försäljning.
  • Transporter. Transport av växtrester, jordmassor, mm. vid trädgårdsarbeten.